Eco-gard VITIS
Azotlu sıvı organomineral gübre / Bağa özel


Kalıntı sorunu yaşamayın, yaşatmayın
Tescil No 4935
Tescil Belgesi
Ticari Ambalajı 250 ml. 1 litre
Üretici Firma BOYUT DIŞ TİCARET A.Ş.

İçeriği Organik madde, Azot (N), Organik Azot, Mangan (Mn), Çinko (Zn)

Özellikleri Yüksek miktarda Mangan ve Çinko içeren akıcı bir formülasyondur. Bitkisel içeriği sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde etki gösterir. Homojen salkım ve tane iriliği sağlar. İçeriğindeki Çinko'nun (Zn) ürüne etkisi:

İki değerli (Zn+²) formunda alınan çinko, 80'den fazla enzim fonksiyonu üzerinde etkilidir. Altı enzimin birden yapısında bulunan tek metaldir (oxidoredüktaz, transferaz, hidroksilaz, liyaz, isomeraz ve ligaz). Bazı aminoasitler tetrahidral bağları demir (Fe) yerine çinkoyla (Zn) kurarlar ve bu sayede toksik hidroksil radikallerinin oluşumunu önlerler. Çinko, proteinlerin olmazsa olmaz bileşenidir.

İçeriğindeki Mangan'ın (Mn) ürüne etkisi:
Mangan yeryüzünün 5. en çok bulunan metalidir. Bütün elementler arasındaysa 12. sıradadır. Bu kadar bol olmasına karşın özellikle kireçli topraklarda mangan eksikliği yaygın olarak gözlenmektedir. Kireçli topraklarda gözlenen en büyük sorun HCO3- iyonlarının fazlalığıdır. Bu iyonlar toprağın pH'sını 7.5-8.5 değerleri arasında tamponlayarak alkali özelliğini korumasını sağlar. Bu durum topraktan bitkiye katyon akımını doğrudan etkiler. Topraktaki HCO3- miktarının azaltılması pratikte pek mümkün değildir (organik madde miktarının artırılması, toprağı havalandırmak vs yöntemleri bir noktaya kadar etkilidir) bu nedenle yapraktan uygulama yapılması önemli bir seçenektir. Mangan'ın taşınma mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamakla birlikte, NRAMP1 (Natural Resistance Associated Protein) metal iyonu taşıyıcısının bitkilerde de diğer canlılarda olduğu gibi etkili olduğu daüşünülmektedir. Mangan klorofil üretiminde çok önemli bir yere sahiptir. Mangan ayrıca, nitratın değişik organik formlara dönüşmesinde de rol alır.Kullanıldığı ürünler
  • Bağ
Top